Evolució

Evolució
L'evolució dels Bombers de Reus

diumenge, 17 d’abril del 2011

Discurs del Pep Farré de la presentació del llibre

Molt bona tarda i, d’entrada, gràcies a tots per ser avui aquí; i gràcies també al Xavier Graset per la seva presentació.

Abans de res voldria fer una consideració personal:

Ara fa un parell d’anys, amb motiu de la presentació del llibre sobre la història del cos de Bombers de Tarragona, expressava el meu agraïment per haver pogut reunir, en un mateix projecte, la meva afició a la història i la meva condició de bomber. Doncs bé, avui, als dos anteriors encara hi puc afegir un tercer motiu de satisfacció, ja que el llibre que aquí presentem és la història del parc de bombers on treballo des que sóc bomber professional. És la història dels Bombers de Reus que, d’altra banda, és la ciutat on vaig néixer i on he viscut la major part de la meva vida.

El llibre Bombers de Reus, 150 anys d’història és el resultat de més de dos anys de treball en col·laboració amb el Ramon Pallicé. Des de bon principi, el Ramon i jo vam repartir-nos els diversos apartats del llibre, i els hem treballat individualment. Tot i així, com a projecte comú, esperem haver sabut aprofitar la metodologia i la perspectiva interna de l’un, així com l’experiència viscuda i els amplis coneixements de la història local de l’altre.

Sigui com sigui, el resultat vol plasmar la trajectòria del servei d’extinció d’incendis a Reus i, per fer-ho, hem seguit un fil cronològic format per tres parts ben diferenciades: la primera part exposa l’etapa en què, tot i estar mancades de continuïtat, apareixen les primeres formacions de bombers a la ciutat. El segon bloc, treballat pel Ramon, correspon a la creació i recorregut del Servei municipal d’extinció d’incendis. Finalment, el darrer apartat desenvolupa la trajectòria del Parc de Reus com a part integrant, des de 1982, del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Aquí voldria fer un incís i referir-me a la celebració del 150è aniversari. De fet, amb anterioritat ja s’havien celebrat els 25, 30 i 50 anys del servei, però sempre comptant des de 1930, data de la fundació del cos de Bombers municipal que acabaria consolidant-se. Per això, penso que cal ressaltar que, aquest 2011, tant la commemoració com el present llibre han volgut anar més enllà, tot abraçant el bagatge del servei des de l’aparició de la primera organització de bombers a Reus, ara fa 150 anys.

Vull continuar destacant tres aspectes que crec, donen un valor afegit al llibre. En primer lloc vull fer referència als apartats que, al final de cada capítol, es dediquen als sinistres i intervencions. Mitjançant breus ressenyes, aquests incisos permeten una aproximació més directa a la sinistralitat i a la forma d’afrontar-la en cadascun dels períodes. En segon lloc destacaria l’especial atenció que ha rebut l’apartat gràfic, el qual, a part d’una lectura aprofundida, afavoreix una lectura més superficial, però també il·lustrativa, a través de les més de 250 imatges i reproduccions seleccionades. Finalment, cal esmentar també el disseny formal del llibre que, gràcies a l’esforç de l’Ajuntament i de la Direcció d’Art, sens dubte, ha acabat superant les nostres expectatives.

En definitiva, esperem que Bombers de Reus, 150 anys d’història sigui una digna aportació al 150è aniversari que estem commemorant. No obstant, citaré, de la introducció del llibre, un segon objectiu:

En paraules del sociòleg Alberto Moncada, “l’ofici de bomber és un dels que millor documenta la transició entre les societats preindustrials i les modernes cultures urbanes”. Efectivament, l’existència d’un servei d’extinció d’incendis és una conseqüència, però també un indicatiu del desenvolupament d’una ciutat. Així doncs, si aquest treball transcendeix l’interès gremial i serveix per il·lustrar des d’una nova perspectiva alguns aspectes de la història local en aquesta transició, serà una satisfacció suplementària per als autors.

Abans d’acabar voldria donar les gràcies a les persones que em van fer confiança per emprendre aquest projecte, o sigui: el Fèlix González, l’Albert Magarolas i l’Agustí Gatell. També vull donar les gràcies a tots aquells que han contribuït a desenvolupar-lo: com no i sobretot, al Ramon Pallicé; però també a l’Ajuntament de Reus, a la Direcció General d’Emergències, a l’Arxiu Municipal, a Fotografia Niepce, al Centre de la Imatge Mas Iglesias, a la Biblioteca Xavier Amorós, a Creu Roja, a l’Albert Arnavat i, per últim, a tota la Comissió del 150è aniversari dels Bombers de Reus, en especial al Xavier Llorens i, també, als qui aquests dies han col·laborat en el condicionament tant de l’exposició com de l’espai en què ens trobem. Són molts més els que voldria anomenar, però com que no he d’allargar-me gaire, resten citats en la introducció del llibre.

Finalment, si se’m permet, acabaré fent una doble dedicatòria. En primer lloc voldria dedicar el llibre a un bomber que, fins el seu últim dia de treball, ha esdevingut un pilar, un exemple de compromís i professionalitat per a les darreres generacions de bombers de Reus. I fent extensiva aquesta menció, també vull dedicar el llibre a tots els meus companys del parc de Reus perquè, en definitiva, ells són els hereus i protagonistes de tota la història que aquí presentem. Així doncs, al Paulino Cansino i a tots aquells qui són o han estat bombers de Reus,

l’enhorabona i moltes gràcies.

Josep Farré Sanfeliu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada